Ohjeet

Ohjeet määrityspaketin valintaan

Kaivoveden mikrobiologinen laatu

Mikrobiologinen laatu tutkitaan kun on epäilyksiä mikrobiologisesta saastumisesta esim. valumavesien pääsystä kaivoon.

Kaivovesitutkimus (käyttökelpoisuus), pora- tai rengaskaivo

Käyttökelpoisuustutkimus, jossa tutkitaan bakteerien määrä, pH, hapettuvuus, rauta, mangaani ja kokonaiskovuus, suositellaan tehtäväksi kolmen vuoden välein.

Kaivovesitutkimus (laaja), porakaivo - sisältää Arseenitutkimuksen

Porakaivon vesi on hyvä tutkituttaa ajoittain laajalla talousvesitutkimuksella, jossa tutkitaan myös arseenin pitoisuus.

Kaivovesitutkimus (laaja), Rengaskaivo

Rengaskaivon vesi on hyvä tutkituttaa ajoittain laajalla talousvesitutkimuksella.

Lisätietoa kaivovesistä

Ohjeet näytteenottoon

Vesinäyte otetaan siten, että se edustaa käytettävää vettä (kaivossa olevaa vettä). Vesinäyte otetaan tavallisimmin keittiön kylmävesihanasta. Kuumavesihanasta näyte otetaan vain eritystapauksissa. Vesinäyte voidaan ottaa myös suoraan kaivosta.

Näytteenotto vesihanasta:

  • Pese kädet ennen näytteenottoa
  • Laske vettä vähintään 5 min. tai niin kauan, että pumpussa ja putkistossa seissyt vesi on juoksutettu pois ja saadaan tuoretta vettä.
  • Vettä juoksutetaan kohtuullisella virtauksella (kuten vesilasiin otettaessa)
  • Ota sinikorkkinen steriilinäytepullo. Avaa korkki ja pidä näytepulloa siten, että varot kokettamasta pullon suuosaan tai korkin sisäpintaan käsillä tai hanalla. Täytä pullo vedellä. Jätä pulloon pieni ilmatila. Sulje näytepullo huolellisesti. Varmista, että korkki on hyvin kiinni.
  • Ota 0,5 litran muovipullo. Avaa korkki ja huuhtele pullo vedellä. Huuhtelun jälkeen, täytä pullo. Jätä pulloon pieni ilmatila. Sulje näytepullo huolellisesti. Varmista, että korkki on hyvin kiinni. 

Lähteestä tai suoraan kaivosta näyte otetaan normaalisti kyseisen kaivon vedenottoon käytettävää välinettä (esim. ämpäri).

Näytteiden toimittaminen laboratorioon:

Täytä lähete huolellisesti. Huomaa myös täyttää yhteystiedot. Laita lähete ja näytepullot laatikkoon. Sulje laatikko huolellisesti.

Toimita paketti matkahuollon kautta laboratorioon siten, että se on 24 tunnin sisällä näytteenottosta laboratoriossa.

Näytepullolaatikon voi myös tuoda laboratorioidemme asiakaspalveluun. Näytteet tulee tuoda laboratorioon mahdollisimman nopeasti näytteenoton jälkeen (viimeistään vuorokauden kuluessa). Mikäli näytettä joutuu säilyttämään esim. yön yli, se tulee pitää jääkaapissa.