Tietoa analyyseistä

Tältä sivulta löydät lisätietoa kaivovesitutkimuksiin sisältyvistä analyyseistä. Alta löytyy myös linkkejä, joista saat vieläkin yksityiskohtaisempaa tietoa kaivoista ja kaivovedestä. Käytössäsi on myös palvelunumeromme 0600 040 80 (ma-pe klo 10-14) , jossa asiantuntijakemistimme vastaavat kysymyksiisi.     Puhelun hinta 0,98€/ min +pvm/mpm.

 

Lisätietoa kaivovedestä ja kaivoista löydät esimerkiksi seuraavista lähteistä:

https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Rakentaminen/Rakennushanke/Talotekniset_jarjestelmat_LVI/Vedenhankinta_kaivosta

https://www.vesi.fi/vesitietokategoria/juomavesi/

Analyysi Haitan ilmeneminen Haitan aiheuttaja Korjaustoimia
Koliformiset bakteerit Ei välttämättä ilmene millään tavalla,
voi esiintyä ripulia, oksentelua
Pintavesien vaikutus Kaivon kunnostus ja desinfiointi
E.coli Ripuli, oksentelu Jätevesien vaikutus Kaivon kunnostus ja desinfiointi tai uusi kaivon paikka
Enterokokit Ei välttämättä ilmene millään tavalla Jätevedet ja/tai
maaperä, pintavedet
Kaivon kunnostus ja desinfiointi tai uusi kaivon paikka
Ulkonäkö;
väri ja sameus
Keltainen, ruskea, harmaa Rauta, humus, mangaani
kiintoaine, ilmakuplat
Aiheuttajan mukaan
pH Alhainen pH, putkiston ja laitteiden syöpyminen Maaperän happamuus Kalkkikivisepeli kerros kaivon pohjalle tai
muu alkalointikäsittely
Sähkönjohtavuus Ei ilmene aistinvaraisesti Maa- ja kallioperä Aiheuttajan mukaan
Hapettuvuus, permanganaattiluku Keltainen tai ruskea väri, maamainen maku Humus, pintavedet Kaivon kunnostus tai uusi kaivon paikka
Fluoridi Ei ilmene aistinvaraisesti, hampaiden laikkuisuus, luuston murtumaherkkyys Maa- tai kallioperän fluoridit Juomaveden käsittely tai veden hankinta muualta
Nitraatti Ei ilmene aistinvaraisesti
 
imeväisikäisten veren hapenkuljetuskyvyn heikkeneminen
Lannoitus, jätevesien tai jätteiden vaikutus Kaivon kunnostus tai uusi kaivon paikka
Nitriitti

Ei ilmene aistinvaraisesti,

osoittaa bakteeritoimintaa

Lannoitus, jätevesien tai jätteiden vaikutus Kaivon kunnostus tai uusi kaivon paikka
Ammonium Haju Jätevesien vaikutus, vanha merenpohja, hapen puute Kaivon kunnostus tai uusi kaivon paikka
Kloridi Putkiston ja laitteiden syöpyminen, suolaisuus Meren läheisyys, vanha merenpohja, tiesuolaus, jätevedet Uusi kaivon paikka
Kovuus Alhainen-putkiston ja laitteiden syöpyminen
Korkea-saostuminen lämminvesijärjestelmässä
Maaperän happamuus
Kalkkipitoisuus
Veden käsittely
Rauta Keltainen tai ruskea väri, sakat Maaperästä liuennut rauta Veden käsittely
Mangaani Harmaa väri, mustat sakat Maaperästä liuennut mangaani Veden käsittely
Arseeni Ei ilmene aistinvaraisesti, voi lisätä syöpäriskiä Kallioperän arseeni Vedenkäsittely tai veden hankinta muualta
Uraani

Ei ilmene aistinvaraisesti

Kallioperän uraani  Veden hankinta muualta
Radon

Ei ilmene aistinvaraisesti

Kallioperän radon Veden käsittely tai veden hankinta muualta