Kaivoveden laaja tutkimus porakaivolle

349.00

Näytteenottotarvikkeiden toimitusaika 3-5 päivää

Tuotetunnus (SKU): 90003 Osasto:

Porakaivon vedenlaatu ja kaivon kunto on hyvä aika ajoin varmistaa laajemmalla tutkimuspaketilla, jossa tutkitaan myös arseenin, uraanin ja radonin pitoisuus. Nämä kallioperässä esiintyvät alkuaineet ovat terveydelle haitallisia, ja tyypillisemmin porakaivojen ongelma. Arseeni ja radon ovat karsinogeenisiä aineita, ja uraani vaikuttaa munuaisten eritystoimintaan ja luun koostumukseen.

Laajaan tutkimuspakettiin kuuluu mikrobiologiset perusmääritykset, jotka kertovat veden hygieenisestä puhtaudesta, ja lisäksi tutkitaan laajasti kemiallista laatua. Poikkeamat mikrobiologisessa tai kemiallisessa laadussa voivat aiheuttaa terveyshaittoja, joista on hyvä olla tietoinen. Terveyshaittojen lisäksi kemialliset laatuongelmat vedessä voivat aiheuttaa väri- ja makuvirheitä ja putkiston syöpymistä ja saostumia. Näitä haittoja voidaan torjua tarvittaessa veden käsittelyllä ja kaivon kuntoa parantamalla.

Pakkauksessa toimitetaan kolme näytepulloa, joihin kaikkiin otetaan näyte. Katso näytteenotto-ohjeet täältä.

Porakaivon laajaan laatututkimukseen kuuluvat analyysit:

 • Kolimuotoiset bakteerit
 • E. coli
 • Suolistoperäiset enterokokit
 • Ulkonäkö
 • pH
 • Sähkönjohtavuus
 • Hapettuvuus
 • Fluoridi
 • Nitraatti
 • Nitriitti
 • Kloridi
 • Ammonium
 • Kokonaiskovuus
 • Rauta
 • Mangaani
 • Uraani
 • Radon
 • Arseeni

Tutkimushinta sisältää käsittely- ja lausuntokulut.

Lisätietoa analyyseistä löydät täältä.